Group 1

Suspendarea executării provizorii

21 septembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Conform art. 448 alin. 1 pct. 2 Cod procedură civilă hotărârile primei instanţe sunt executorii de drept când au ca obiect plata salariilor sau a altor drepturi izvorâte din raporturile juridice de muncă, precum şi a sumelor cuvenite, potrivit legii, şomerilor.

Art. 450 Cod procedură civilă prevede că „(1) Suspendarea executării provizorii va putea fi solicitată fie prin cererea de apel, fie distinct în tot cursul judecăţii în apel.
(2) Cererea se va depune la prima instanţă sau, după caz, la instanţa de apel. În această din urmă situaţie, la cerere se va alătura o copie legalizată a dispozitivului hotărârii.
(3) Cererea de suspendare se va judeca de către instanţa de apel. Dispoziţiile art. 718 alin. (6) sunt aplicabile.
(4) Suspendarea va putea fi încuviinţată numai cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum va fi stabilit de instanţă în condiţiile art. 718 alin. (2) şi (3).
(5) Până la soluţionarea cererii de suspendare, aceasta va putea fi încuviinţată provizoriu, prin ordonanţă preşedinţială, chiar înainte de sosirea dosarului, cu respectarea cerinţei prevăzute la alin. (4)”.

Citeste mai mult  Infracțiunea de conducere a unui vehicul având permisul anulat. Achitare

Contrar susţinerilor apelantei, posibilitatea instanţei de apel ca în temeiul art. 450 Cod procedură civilă să dispună suspendarea executării provizorii a hotărârii impune ca cererea de suspendare să fie motivată distinct de cererea de apel şi să fie probată, în cauză aplicându-se prevederile art. 194 Cod procedură civilă care constituie reglementarea generală, aplicabilă ori de câte ori printr-o reglementare specială, în speţă art. 450 Cod procedură civilă, nu se prevede altfel. Curtea constată însă că apelanta a invocat motive care justifică în opinia sa cererea de suspendare.
Susţinerile apelantei în sensul că motivele reţinute de către instanţa de fond sunt vădit nefondate, nu justifică admiterea cererii de suspendare. În caz contrar, ar însemna ca în cadrul soluţionării cererii de suspendare, instanţa să realizeze controlul judiciar al sentinţei pronunţată de prima instanţă, ceea ce contravine legii.

Singurul motiv invocat distinct pentru cererea de suspendare este prejudiciul produs apelantei în situaţia în care ar pune executare hotărârea primei instanţe cu privire la acordarea drepturilor salariale, iar în eventualitatea admiterii apelului şi a întoarcerii executării, nu există certitudinea că intimatul ar returna integral drepturile primite.

Citeste mai mult  Contestație la executare depusă prin fax. Calculul termenului de depunere a cererii

Curtea apreciază că reaua-credinţă a intimatului nu se poate presupune, neexistând nici un indiciu în sensul celor invocate de apelantă, care are, de altfel, mijloace legale pentru a-şi recupera eventualul prejudiciu care i-ar fi creat în ipoteza admiterii apelului şi executării anterioare a hotărârii primei instanţe.

În concret nu se poate considera că punerea în executare a sentinţei civile este de natură să cauzeze debitorului un prejudiciu atât de însemnat încât să justifice suspendarea executării unei hotărâri executorii de drept.

Ceea ce prevalează în cauză este interesul salariatului de a beneficia de punerea în executare a unei hotărâri care, deşi nu este definitivă, este executorie, fără a i se putea opune ca impedimente juridice pretinsul prejudiciu cauzat angajatorul, deoarece s-ar pune sub semnul îndoielii însăşi raţiunea legii care este de a asigura protecţia salariatului în faţa angajatorului, aflat într-o poziţie de superioritate economică, financiară şi ierarhică.
Nefiind întrunite condiţiile prevăzute de art. 450 alin. 2-5 Cod procedură civilă, Curtea de Apel va respinge cererea de suspendare a executării. (Curtea de Apel Cluj, Secţia I-a civilă, decizia civilă nr. 664/A din 7 aprilie 2015, www.curteadeapelcluj.ro)

Cuvinte cheie: >