Suspendarea judecății. Lipsa dovezii domiciliului pârâtului

27 aprilie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin încheierea de ședință din 13.11.2013 s-a dispus, în baza art. 242 C.pr.civ., suspendarea judecării cauzei civile, ce formează obiectul dosarului nr. X al Judecătoriei Petroșani, reținându-se că desfășurarea normală a procesului a fost împiedicată, din vina reclamantului care nu a făcut dovada domiciliului actual al pârâților chemați în judecată, măsura fiind dispusă până la data la care reclamantul va îndeplini aceste obligații.

Cazul de suspendare facultativă a judecății, reglementat prin dispozițiile art. 242 Noul Cod de procedură Civilă, constituie o sancțiune procedurală instituind condiția culpei reclamantului pentru neîndeplinirea unor obligații, prevăzute de lege, stabilite în cursul judecății.

În speță, în accepțiunea dispozițiilor legale redate, culpa procesuală a reclamantului nu poate fi reținută, în condițiile în care, conform înscrisurilor depuse la dosar, acesta a făcut demersuri pentru aflarea adresei de domiciliu a pârâților, adresându-se Serviciului Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Petroșani, care le-a comunicat faptul că pârâții figurează cu domiciliul indicat de reclamant în cererea de chemare în judecată.

Citeste mai mult  Contestație la executare. Executare silită pornită de intervenientul accesoriu

Faptul că reclamantul nu a solicitat citarea prin publicitate, conform art. 167 C.pr.civ., așa cum a reținut instanța de fond în considerentele încheierii atacate, nu justifică respingerea cererii de repunere a cauzei pe rol, întrucât dispozițiile invocate vizează ipoteza, în care, reclamantul învederează că, deși a făcut tot ce i-a stat în putință, nu a reușit să afle domiciliul pârâtului sau un alt loc unde ar putea fi citat, ceea ce în cauză nu se poate reține și oricum citarea prin publicitate se dispune doar de către instanță, după verificarea îndeplinirii cerințelor textului de lege.

De altfel, în recurs intimații au fost citați tot de la adresa indicată de reclamant, în cererea introductivă de instanță, dovada de îndeplinire a procedurii de citare fiind semnată personal de intimata.

În consecință, în temeiul art. 488 pct.8 raportat la art. 496 C.pr.civ. recursul va fi admis și modificând în tot încheierea atacată, în sensul admiterii cererii de repunere a cauzei pe rol, se va dispune trimiterea cauzei la instanța de fond, pentru continuarea judecății.” (Tribunalul Hunedoara, Decizia civilă nr. 343/2014, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: > >