Sustragere sume de bani de către ospătar din încasări. Încadrare juridică

30 iunie 2019 Drept Penal Jurisprudenta

Fapta ospătarului de a sustrage sume de bani din încasări întruneşte elementele de tipicitate ale infracţiunii de furt prevăzută de art. 228 alin. (1) C.pen. şi nu pe cele ale infracţiunii de delapidare, prevăzută de art. 295 C. pen. 

Extras din considerentele deciziei CAB:

”În ceea ce priveşte încadrarea juridică a faptelor, Curtea constată, însă, că fapta comisă de inculpat constituie infracţiunea de furt prevăzută de ar. 228 alin. (1) C.pen., iar nu infracţiunea de delapidare prevăzută de art. 295 alin. (1) C.pen. rap. la art. 308 alin. (1) C.pen.

Astfel, pentru a se reţine infracţiunea de delapidare este necesar ca subiectul activ să aibă calitatea cerută de lege, din conţinutul incriminării [art. 295 alin. (1) C.pen. rap. la art. 308 alin. (1) C.pen.] rezultând că subiectul activ este unul circumstanţiat, întrucât fapta nu poate fi comisă decât de către o persoană ce are calitatea de funcţionar şi care, în această calitate, gestionează sau administrează bunuri. Raportat la situaţia de fapt reţinută în actul de sesizare rezultă că acuzaţia are în vedere calitatea de gestionar, iar nu de funcţionar care are în administrare bunuri (ceea ce presupune îndeplinirea unor activităţi de conducere şi dispoziţie cu privire la întregul patrimoniu al unităţii).

Citeste mai mult  Fapta avocatului de a emite o împuternicire avocaţială de substituire pentru o persoană care nu are calitatea de avocat

Potrivit literaturii de specialitate, gestionar este persoana care are ca principale atribuţii de serviciu primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri. Primirea de bunuri constă în luarea de bunuri în gestiune, ceea ce presupune, pe de o parte, operaţia faptică de luare în primire a bunurilor, iar pe de altă parte efectuarea operaţiilor scriptice corespunzătoare. Păstrarea de bunuri presupune ţinerea bunurilor în depozit în aşa fel încât acestea să nu fie supuse unor stricăciuni sau pierderi, iar eliberarea de bunuri constă în scoaterea acestora din gestiune ceea ce presupune, de asemenea, operaţii faptice şi scriptice.

Îndeplinind, ca atribuţii de serviciu, activităţile de primire, păstrarea sau eliberare de bunuri, gestionarul se află într-o legătură directă materială cu bunurile din gestiunea sa, astfel că acesta efectuează diferite operaţiuni de manipulare a acestor bunuri şi totodată le are în paza sa. Aceasta nu înseamnă, însă, că primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri ar fi echivalente cu manipularea şi paza lor. Persoana care efectuează operaţiunile de manipulare sau are bunuri în paza sa, fără a avea ca atribuţii principale de serviciu primirea, păstrarea şi eliberarea lor, nu are calitatea de gestionar şi, în consecinţă, dacă sustrage din acele bunuri, nu săvârşeşte infracţiunea de delapidare, ci pe cea de furt.

Citeste mai mult  Vânzare cu opțiune de răscumpărare. Notarea urmăririi împotriva vânzătorilor în cartea funciară

În cauza de faţă, intimatul inculpat H.G.C. avea calitatea de ospătar în cadrul persoanei vătămate SC D.C. SRL, nefiindu-i atribuite – chiar potrivit contractului individual de muncă depus la dosar (filele 14-16 DUP) – ca principale atribuţii de serviciu primirea, păstrarea şi eliberarea de bunuri, aşa încât însuşirea de către acesta a sumei de 371,30 lei, reprezentând încasările pe comenzile clienților constituie infracţiunea de furt prevăzută de art. 228 alin. (1) C.pen., iar nu cea de delapidare.” (Curtea de Apel București, Secţia a II-a penală, decizia nr. 313/A din data de 6 martie 2019, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >