Rezoluţiune contract de vânzare-cumpărare în baza unui pact comisoriu. Situaţia lucrărilor edificate de cumpărător

26 august 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Prin sentinţa civilă a fost admisă acţiunea şi s-a constatat intervenită rezoluţiunea contractului de vânzare-cumpărare încheiat între părţi, dispunându-se repunerea părţilor în situaţia anterioară, în sensul revenirii imobilului în proprietatea vânzătorilor. S-a reţinut în motivare că potrivit convenţiei încheiate, preţul […]

Accesiunea vs îmbogățirea fără justă cauză

26 martie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Pentru soluționarea unei acțiuni fundamentate pe temeiul de drept al îmbogățirii fără justă cauză, trebuie analizate două condiții juridice, respectiv absența oricărui alt mijloc juridic pentru recuperarea de către cel care și-a micșorat patrimoniul a pierderii suferite și absența unei cauze legitime […]