Refuzul dreptului de deducere TVA aferentă unei tranzacţii intracomunitare pentru nereguli formale în documentele justificative

”Prin sentinţa nr.649 din 13 aprilie 2016, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi. A fost admisă acţiunea formulată de contestatoarea SC B SRL în contradictoriu cu […]