Legea privind medierea, modificată

26 iunie 2018 Noutati legislative

Marți, 26 iunie 2018, Camera Deputaților, în calitate de for decizional, a adoptat un proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator.  Potrivit completărilor aduse legii medierii, în condiţiile în care legea […]

Divorțul nu poate face obiectul medierii

1 august 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Acțiunea prin care se urmărește consfințirea înțelegerii părților cuprinsă într-un acord de mediere, având ca obiect divorțul prin acordul soților, printr-o hotărâre judecătorească de expedient întemeiată pe dispozițiile art. 59 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 nu este posibilă, întrucât […]

Divorț prin acord de mediere

5 octombrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Acţiunea prin care se urmăreşte consfinţirea înţelegerii părţilor cuprinsă într-un acord de mediere, având ca obiect divorţul prin acordul soţilor, printr-o hotărâre judecătorească de expedient întemeiată pe dispoziţiile art. 59 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 nu este posibilă, întrucât […]

CCR. Încheierea unui acord de mediere cu privire la infracțiunile pentru care poate interveni împăcarea produce efecte numai dacă are loc până la citirea actului de sesizare a instanței

21 iunie 2016 Drept Penal

În ziua de 15 iunie 2016, Plenul Curții Constituționale, a luat în dezbatere excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.67 din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator și ale art.16 alin.(1) lit.g) teza finală din Codul de procedură penală, […]