Posibilitatea emitentului procesului-verbal de contravenție de a solicita instanței de contencios administrativ anularea acestuia

Procesului verbal de contravenție nu i se aplică dispozițiile de drept comun ale Legii contenciosului administrativ întrucât raportul juridic nu este stabilit între cetățean şi autoritate publică ci prin încălcarea conduitei prescrise printr-un act administrativ astfel că, acțiunea emitentului procesului-verbal […]