Proba comunicării actelor de procedură

12 august 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Depunerea actului de procedură la cutia poștală a destinatarului reprezintă o modalitate legală de comunicare, prevăzută de art.163 alin.8 rap. la art.163 alin.3 teza I C.pr.civ., în situația în care destinatarul ori celelalte persoane menționate de lege lipsesc/nu sunt găsite […]

Un terț poate invoca nulitatea actelor de procedură îndeplinite de avocat în numele clientului său dacă este vorba de o nulitate absolută și justifică un interes

11 aprilie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”I. Referitor la excepția nulității absolute a actelor de procedură efectuate în apel de către apărătorul intimatei – debitoare prin administrator special, Trebuie observat că, potrivit art.174 NCPC : (1) Nulitatea este sancțiunea care lipsește total sau parțial de efecte […]