Calificarea acţiunii de către instanţă. Condiţii

3 noiembrie 2019 Drept Civil Jurisprudenta

Actele sau faptele deduse judecății pot fi calificate de instanțe, atunci când părțile le oferă acestora încadrări eronate în drept; o astfel de operațiune, aplicată în scopul aflării adevărului, trebuie să rămână întotdeauna una subsumată voinței reclamantului. Tocmai de aceea, […]

Accesiunea vs îmbogățirea fără justă cauză

26 martie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Pentru soluționarea unei acțiuni fundamentate pe temeiul de drept al îmbogățirii fără justă cauză, trebuie analizate două condiții juridice, respectiv absența oricărui alt mijloc juridic pentru recuperarea de către cel care și-a micșorat patrimoniul a pierderii suferite și absența unei cauze legitime […]

Actio de in rem verso. Condiții

7 ianuarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Îmbogăţirea fără justă cauză este faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este mărit pe seama patrimoniului altei persoane, fără ca pentru aceasta să existe un temei juridic, şi care naşte posibilitatea acoperirii prejudiciului pe calea unei actio de in […]