Acțiune în revendicare. Coparticipare procesuală pasivă facultativă. Extinderea efectelor hotărârii judecătorești favorabile și asupra pârâților care nu au exercitat calea de atac a apelului

Cum în cadrul acțiunii în revendicare reclamantul nu s-a prevalat de titluri diferite în raport cu fiecare dintre pârâţii chemaţi în judecată, nu poate pretinde că prin neatacarea sentinţei de primă instanță de către unii dintre pârâţi (prin care fiecare […]