Inadmisibilitatea acțiunii privind dezmoștenirea

3 ianuarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin cererea de chemare în judecată dedusă judecății, reclamanta a solicitat instanței să dispună dezmoștenirea fiului său. Potrivit art.1074 din Noul cod civil: ,,(1)Dezmoștenirea este dispoziția testamentară prin care testatorul îi înlătură de la moștenire, în tot sau în parte, […]