Acțiune revocatorie. Constituirea unei ipoteci

20 august 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Acţiunea revocatorie este acţiunea prin care creditorul poate cere revocarea pe cale judecătorească a actelor juridice încheiate de debitor în vederea prejudicierii sale. Prejudicierea creditorului se concretizează în faptul că prin încheierea actelor atacate debitorul îşi măreşte sau creează o […]

Condițiile acțiunii revocatorii

20 aprilie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

„În conformitate cu dispoziţiile art. 1562 Cod civil, dacă dovedeşte un prejudiciu, creditorul poate cere să fie declarate inopozabile faţă de el actele juridice încheiate de debitor în frauda drepturilor sale, cum sunt cele prin care debitorul îşi creează sau […]

Acțiune pauliană. Cerința anteriorității creanței

28 decembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit prevederilor art.975 C.Civ.[art. 1562 și urm. NCC], creditorii pot în nume personal, să atace actele viclene, făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor. Cerința anteriorității creanței creditoarei în raport de actul fraudulos atacat nu este imperativă. După cum a […]

Acțiune pauliană. Frauda debitorului

11 aprilie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Tranzacţia intervenită între debitorul T C şi soţia sa, T E are caracterul unui act juridic cu titlu gratuit, situaţie în care nu este necesar a se face dovada complicităţii la fraudă din partea terţului dobânditor. Că tranzacția încheiată între […]

Data de la care începe să curgă termenul de prescripție a dreptului creditorilor prejudiciați prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial de a formula acțiunea revocatorie

21 ianuarie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Data de la care începe să curgă termenul de prescripție (de un an) a dreptului creditorilui prejudiciat prin schimbarea sau lichidarea regimului matrimonial de a formula acțiunea revocatorie este data de la care creditorul a obținut un titlu executoriu întrucât atunci […]

Aspecte juridice privind actiunea pauliana

7 decembrie 2015 Drept Civil

Potrivit art. 1562 NCC: (1) Daca dovedeste un prejudiciu, creditorul poate cere sa fie declarate inopozabile fata de el actele juridice incheiate de debitor in frauda drepturilor sale, cum sunt cele prin care debitorul isi … CONTINUARE