Indemnizațiile membrilor CA, directorilor și administratorilor impozitate ca salarii ori ca activitate cu TVA? Uniunea Europeană schimbă perspectiva!

25 noiembrie 2022 Drept Administrativ si Fiscal

***Autori: Florina Parîng, Director, Impozite indirecte, EY România Andra Ciotic, Senior Manager, Impozit pe venit și contribuții sociale, EY România*** Activitățile de tipul remunerațiilor administratorilor, directorilor și membrilor consiliilor de administrație – persoane fizice – sunt taxate similar contractelor de […]

Abuz de încredere vs. abuz în serviciu

Dată fiind calitatea de administrator al asociației de proprietari, inculpatul a deţinut documentele financiar-contabile ale asociației, iar după încetarea mandatului de administrator, fiind în posesia lor, a refuzat restituirea acestor documente, deși nu ar mai fi fost îndreptățit să le […]

Fiscul trage la răspundere tot mai mulți administratori de firme pentru pierderile generate societăților

În ultimul timp, Agenția Națională de Administrare Fiscală a emis mii de notificări împotriva persoanelor considerate responsabile de insolvența/insolvabilitatea anumitor companii. În rândul acestor persoane se regăsesc managerii, administratorii acelor companii, precum și alte categorii de profesioniști care au avut […]

Răspunderea administratorilor faţă de societate

27 noiembrie 2017 Business Jurisprudenta

Reglementând exercitarea mandatului, dispoziţiile art.144^1 alin.1 din Legea nr. 31/1990 prevăd că membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator. Obligaţia prevăzută la alin.1 nu este încălcată dacă, în momentul luării unei decizii […]