Calea de atac și termenul de exercitare a acesteia în cazul în care, prin aceeași hotărâre, se soluționează mai multe cereri principale, dintre care unele sunt supuse numai apelului, iar altele atât apelului, cât și recursului

12 noiembrie 2020 Drept Civil

Curtea de Apel Galați a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotarâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: În interpretarea art. 460 din Codul de procedură civilă, care este calea de atac și termenul de exercitare a acesteia în […]

RIL admis. Probele noi în apel

30 martie 2020 Drept Civil

În şedinţa din 30 martie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru soluționarea recursului în interesul legii, prin Decizia nr.9 în dosarul nr.51/1/2020, a admis recursul în interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curţii de Apel Cluj […]

RIL promovat. Probele noi în apel

13 ianuarie 2020 Drept Civil

Colegiul de Conducere al Curții de Apel Cluj a sesizat ÎCCJ cu recurs în interesul legii pentru a se pronunța asupra unei probleme de drept care generează jurisprudență neunitară, respectiv aceea a stabilirii dacă în noțiunea de probe noi ce […]