Acţiune în regres introdusă de asigurătorul Casco împotriva persoanei răspunzătoare de producerea pagubei. Termen de prescripţie

12 noiembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art. 2210 C.civ, asigurătorul, în limitele indemnizaţiei plătite s-a subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării împotriva celui răspunzător de producerea pagubei. În ceea priveşte excepţia prescripţiei dreptului la acţiune al reclamantei, Tribunalul Arad apreciază că, în cauză […]

Un nou regim de solvabilitate a asigurătorilor

Guvernul a aprobat în data de 27 mai 2015, un proiect de lege privind autorizarea și supravegherea activității de asigurare și reasigurare, care transpune varianta consolidată a Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind […]