CEDO. Cauza Y.I. împotriva Rusiei. Decăderea din exercițiul drepturilor părintești a unei mame dependentă de droguri, fără a lua în considerare o măsură mai puțin drastică, disproporționată

26 februarie 2020 CEDO

În hotărârea din 25 februarie 2020 în cauza Y.I. împotriva Rusiei (cererea nr. 68868/14), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în unanimitate, a constatat că a fost încălcat articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția europeană […]

Regulamentul Bruxelles IIa, reformat

30 iunie 2019 UE

Consiliul UE a modificat marți, 25 iunie 2019, normele UE („Regulamentul Bruxelles IIa”) care protejează copiii în contextul litigiilor transfrontaliere care au ca obiect autoritatea părintească și răpirea de copii. Noile norme („Regulamentul Bruxelles IIa reformat”) fac procedurile judiciare mai […]