Istoria clauzei de Forță Majoră

29 octombrie 2019 Drept Civil

Forța majoră este o clauză comună în contractele comerciale din întreaga lume. În principiu, clauza de forță majoră exonerează o parte contractantă (nu mai este responsabilă din punct de vedere contractual) dacă aceasta nu își mai poate îndeplini obligațiile contractuale […]