Anularea executării silite mobiliare

19 ianuarie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Art. 678 C.civ. cu denumirea marginală “ Executarea silită privitoare la bunul comun”, prevede la alin. 1 că, “ creditorii unui coproprietar pot urmări silit cota lui parte din dreptul asupra bunului comun sau pot cere instanței împărțeala bunului, caz […]