Modificarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare

2 decembrie 2015 Noutati legislative

La Camera Deputaților (for decizional) se află înregistrată pentru dezbatere Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare. Potrivit expunerii de motive, propunerea are ca obiect eliminarea impunerii condiției ca inscrierea dreptului de proprietate și a […]