Termenul limită pentru sesizarea CEDO este de patru luni

1 februarie 2022 CEDO

Începând cu 1 februarie 2022, termenul limită pentru depunerea unei cereri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului este de patru luni de la data deciziei judecătorești naționale definitivă în cauză, care este de obicei hotărârea pronunțată de cea mai înaltă […]

CEDO. Cauza Y.I. împotriva Rusiei. Decăderea din exercițiul drepturilor părintești a unei mame dependentă de droguri, fără a lua în considerare o măsură mai puțin drastică, disproporționată

26 februarie 2020 CEDO

În hotărârea din 25 februarie 2020 în cauza Y.I. împotriva Rusiei (cererea nr. 68868/14), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în unanimitate, a constatat că a fost încălcat articolul 8 (dreptul la respectarea vieții private și de familie) din Convenția europeană […]