Group 1

Cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decât dublul sumei plătite de acesta pentru a cumpăra creanța – propunere legislativă

5 iulie 2017 Noutati legislative

La Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere o propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, potrivit căreia cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decât […]