Reducerea onorariului de expert

2 iulie 2020 Drept Civil Jurisprudenta

Prerogativa reducerii onorariului de expert se exercită de instanţă doar la momentul stabilirii onorariului definitiv, şi nu la acela al cuantificării cheltuielilor de judecată. Astfel, atâta timp cât expertiza efectuată în cauză a fost o probă utilă, pe are instanţa […]

Acordarea cheltuielilor de judecată. Culpa procesuală

30 aprilie 2020 Drept Civil Jurisprudenta

”Dispoziţiile art. 453 cod proc. civilă se fundamentează pe ideea generală de culpă a părţii care a pierdut procesul şi care, prin soluţia dispusă de către instanţa de judecată, a creat părţii câştigătoare un prejudiciu determinat, constând în suportarea cheltuielilor […]