Caracterul vădit excesiv al clauzei penale

26 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin sentința civilă nr. 5954/3.09.2015 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București a fost admisă în parte cererea având ca obiect cerere de valoare redusă (art. 1025 NCPC) formulată de reclamanta I.I. LP, în contradictoriu cu pârâta TM, a fost obligată […]

Clauze abuzive. Scadența anticipată a creditului

22 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Prin includerea clauzei privind declararea scadentei anticipate in conventia de credit, cu precizarea in mod expres a situatiei in care aceasta opereaza, prin raportarea ei la elemente obiective, nu se poate retine ca s-a produs un dezechilibru semnificativ intre drepturile […]

Clauza de risc valutar nu este abuzivă

21 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

În cauza dedusă judecăţii, obligaţia de achiziţionare a monedei străine în care trebuie achitate ratele la scadenţă (CHF), prin folosirea de către bancă, în temeiul autorizării primite de la titularii conturilor, a sumelor aflate în conturile curente ale împrumutaţilor/co-plătitorului/garantului, după […]

Calitatea de consumator a fideiusorului

16 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Prin Ordonanta pronuntata în data de 19 noiembrie 2015 în cauza C-74/15, CJUE s-a pronuntat  în sensul ca art. 1 alin. 1 si art. 2 lit. b) din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretate în sensul ca directiva se aplica unui contract […]

În opinia avocatului general al CJUE, limitarea în timp a efectelor nulității clauzelor „prag”, introduse în contractele de credit ipotecar în Spania, este compatibilă cu dreptul Uniunii

13 iulie 2016 UE

În opinia avocatului general Mengozzi, limitarea în timp a efectelor nulității clauzelor „prag”, introduse în contractele de credit ipotecar în Spania, este compatibilă cu dreptul Uniunii. Implicaţiile macroeconomice legate de amploarea utilizării acestor clauze justifică, printre altele, această limitare, anunță CJUE într-un comunicat: În […]