Admisibilitatea clauzei penale în contractul individual de muncă

25 ianuarie 2019 Jurisprudenta

Curtea de Apel Bacău a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Art.38 din Codul Muncii coroborat cu art. 254 din Codul Muncii se interpretează în sensul că este admisibilă/inadmisibilă clauza penală într-un […]

Penalitățile comerciale pot fi supuse TVA

5 decembrie 2018 Business

***Autori: Adrian Teampău, Partener Asociat, Divizia Impozite indirecte, EY România și Lucian Vițelaru, Coordonatorul practicii de drept imobiliar Radu și Asociații SPRL*** Companiile care închiriază proprietăți sau prestatorii de servicii pe bază de abonament precum: telecomunicațiile (telefonie, internet, televiziune), utilitățile […]

Obligația de a achita contravaloarea abonamentului RCS & RDS aferent perioadei cuprinse între data rezilierii contractului și data expirării perioadei contractuale. Clauză neuzuală vs. clauză penală

9 august 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin Sentința civilă nr. 9884/2015 pronunțată de Judecătoria Oradea s-a admis în parte cererea de valoare redusă formulată de reclamanta RCS & RDS SA, în contradictoriu cu partea pârâtă M SRL K prin Sucursala Oradea. A obligat pârâta să plătească […]

Caracterul vădit excesiv al clauzei penale

26 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin sentința civilă nr. 5954/3.09.2015 pronunțată de Judecătoria Sectorului 5 București a fost admisă în parte cererea având ca obiect cerere de valoare redusă (art. 1025 NCPC) formulată de reclamanta I.I. LP, în contradictoriu cu pârâta TM, a fost obligată […]