Group 1

Modificarea competenței materiale a DIICOT

24 noiembrie 2016 Noutati legislative

În Monitorul Oficial cu numărul 938 din 22 noiembrie 2016 Ordonanţa de urgenţă nr. 78/2016 pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Ordonanţa de […]

Contract de muncă vs. contract civil

3 octombrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Elementul esenţial care distinge contractul de muncă de orice alt tip de contract civil este subordonarea salariatului faţă de angajatorul său, el prestând muncă la dispoziţia angajatorului. Din convenţiile încheiate de reclamanţi nu rezultă existenţa unui raport de subordonare faţă […]

Obligarea la plata dobânzii legale aferente capitalului acordat prin hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ. Competență materială

7 iulie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Obligarea debitorului la plata dobânzii legale penalizatoare aferentă capitalului acordat prin hotărârea pronunţată de instanţa de contencios administrativ în considerarea raportului juridic din care izvorăşte obligaţia de plată ca fiind un raport de drept administrativ (contract management educaţional), atrage competenţa materială […]