Poprire. Competenţa executorului judecătoresc

8 octombrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art.781 cod pr.civ [devenit art. 782 după republicare].; „Poprirea se înfiinţează la cererea creditorului de către un executor judecătoresc al cărui birou se află în circumscripţia curţii de apel unde îşi are domiciliul sau sediul debitorul ori terţul poprit.(2) În […]