Obligația de a achita contravaloarea abonamentului RCS & RDS aferent perioadei cuprinse între data rezilierii contractului și data expirării perioadei contractuale. Clauză neuzuală vs. clauză penală

9 august 2016 Drept Civil Jurisprudenta

”Prin Sentința civilă nr. 9884/2015 pronunțată de Judecătoria Oradea s-a admis în parte cererea de valoare redusă formulată de reclamanta RCS & RDS SA, în contradictoriu cu partea pârâtă M SRL K prin Sucursala Oradea. A obligat pârâta să plătească […]

Telefonia mobila – cel mai reclamat serviciu la ANCOM

28 iulie 2016 Business

În primul semestru al anului 2016 Autoritatea Naționala pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) a primit și soluționat peste 1.310 reclamații de la utilizatorii de comunicații din România, cu 42% mai mult fața de prima jumatate a anului trecut. […]

Avocatul general al CJUE consideră că obligația generală de păstrare a datelor impusă de un stat membru furnizorilor de servicii de comunicații electronice poate fi compatibilă cu dreptul Uniunii

19 iulie 2016 UE

În opinia avocatului general Saugmandsgaard Øe, o obligație generală de păstrare a datelor impusă de un stat membru furnizorilor de servicii de comunicații electronice poate fi compatibilă cu dreptul Uniunii Cu toate acestea, se impune ca această obligație să fie încadrată de garanții […]