Contract de muncă vs. contract civil

3 octombrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Elementul esenţial care distinge contractul de muncă de orice alt tip de contract civil este subordonarea salariatului faţă de angajatorul său, el prestând muncă la dispoziţia angajatorului. Din convenţiile încheiate de reclamanţi nu rezultă existenţa unui raport de subordonare faţă […]

Sechestru asigurător. Conflict negativ de competenţă

10 iunie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Una din condiţiile de admisibilitate a cererii de sechestru asigurător este intentarea acţiunii pentru realizarea dreptului de creanţă, prima având caracter accesoriu faţă de cea de-a doua. În aceste condiţii, câtă vreme judecătoria nu s-a dezînvestit de soluţionarea capetelor de […]

Plângere contravenţională. Conflict de competenţă prin raportare la locul constatării faptei în cazul producerii unui accident rutier

Competența de soluționare a plângerii contravenționale aparține judecătoriei în cărei rază de competență a fost săvârșită fapta și nu judecătoriei în cărei rază a fost constatată. ”Prin procesul verbal de contravenţie petentul a fost sancţionat contravenţional pentru nerespectarea prevederilor art. […]