Revocarea din funcţie a administratorului societăţii. Efecte asupra actelor încheiate de acesta în numele societăţii, anterior revocării

1 noiembrie 2016 Business Jurisprudenta

Faptul că, ulterior încheierii unor contracte, reprezentanţii legali ai societăţii semnatare au fost revocaţi din funcţie, în urma unor hotărâri judecătoreşti, nu poate conduce la concluzia vicierii consimţământului societăţii, exprimat anterior, la data încheierii contractelor. Prin urmare, această situaţie nu […]

Acordul de recunoaştere a vinovăţiei. Posibilitatea retragerii în faţa instanţei de către inculpat a consimţământului exprimat în faţa procurorului

12 noiembrie 2015 Drept Penal Jurisprudenta

Consimţământul valabil exprimat de inculpat în faţa procurorului la încheierea acordului de recunoaştere a vinovăţiei are un caracter irevocabil, câtă vreme acesta nu este afectat de vreun viciu de consimţământ. A admite caracterul retractabil al consimţământului inculpatului care a încheiat […]

Condițiile instituirii curatelei

10 noiembrie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Prin instituirea curatelei se urmărește ocrotirea persoanei fizice care are discernământ și își dă consimțământul asupra măsurii, iar în lipsa consimțământului măsura de ocrotire nu poate fi luată. „Din probatoriul administrat se constată că intimatul este diagnosticat cu demență vasculară, […]