Dreptul de ipotecă legală al antreprenorului

3 noiembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Antreprenorul poate beneficia de o ipotecă legală în condiţiile art.2386 pct.6 din Noul Cod civil, ceea ce implică observaţia că, din expresia „să edifice, să reconstruiască sau să repare un imobil, asupra imobilului”, rezultă intenţia legiuitorului de a reglementa instituirea acestei ipoteci […]