CJUE. Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor în contractul de asigurare

24 aprilie 2015 UE

Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că o clauză stipulată într‑un contract de asigurare și care urmărește să garanteze acoperirea plății […]

Regimul juridic al efectelor contractului de asigurare asupra obligaţiei de despăgubire, întinderii daunei şi exonerării asigurătorului de plata despăgubirii

16 decembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit clauzelor contractului de asigurare tip „CASCO”, în cazul plăţii indemnizaţiei aferente unei daune totale, contractul încetează de drept, începând cu data producerii evenimentului asigurat. Încetarea contractului nu presupune stingerea obligaţiei de plată a despăgubirii de către asigurător, nici a […]