Audierea avocatului în calitate de martor. Răspunderea disciplinară a procurorului. Problematica datei dobândirii calității de avocat

”Prin cererea formulată la data de 05.05.2015 reclamantul, în contradictoriu cu pârâta Inspecția Judiciară din cadrul CSM a solicitat instanței de contencios administrativ desființarea Rezoluției Inspectorului Judiciar Nr. 1423/X/2015, prin care s-a dispus clasarea sesizării, reținându-se incidenta prevederilor art.45 alin.4 […]

Respectarea secretului profesional al avocatului vs. neprezentarea contractelor de asistență juridică inspectorului fiscal

„Analizând,procesul-verbal atacat, (…)sub aspectul temeiniciei, instanța observă că, deși petentul a recunoscut neprezentarea contractelor de asistență juridică și a registrului de evidență a acestora către inspectorul fiscal, a invocat neîntrunirea tuturor elementelor constitutive ale contravenției prevăzute de art. 219 alin.1 […]