Contractul de intermediere

15 martie 2019 Drept Civil

Potrivit art. 2096 C.Civ., intermedierea este contractul prin care intermediarul se obligă faţă de client să îl pună în legătură cu un terţ, în vederea încheierii unui contract. Intermediarul nu este prepusul părţilor intermediate şi este independent faţă de acestea […]