Actio de in rem verso. Condiții

7 ianuarie 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Îmbogăţirea fără justă cauză este faptul juridic prin care patrimoniul unei persoane este mărit pe seama patrimoniului altei persoane, fără ca pentru aceasta să existe un temei juridic, şi care naşte posibilitatea acoperirii prejudiciului pe calea unei actio de in […]

Efectele tacitei relocatiuni asupra clauzei penale

6 noiembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Încheierea unor acte adiţionale de prelungire a duratei locaţiunii nu împiedică prelungirea contractului prin tacita relocaţiune, dacă, la încetarea perioadei din ultimul act adiţional, locatorul nu îşi manifestă în mod clar voinţa juridică de a împiedica tacita relocaţiune. Astfel, cât […]