Cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decât dublul sumei plătite de acesta pentru a cumpăra creanța – propunere legislativă

5 iulie 2017 Noutati legislative

La Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere o propunere legislativă pentru modificarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, potrivit căreia cesionarul nu va putea pretinde de la debitorul care are calitatea de consumator mai mult decât […]

Calitatea de consumator a fideiusorului

16 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Prin Ordonanta pronuntata în data de 19 noiembrie 2015 în cauza C-74/15, CJUE s-a pronuntat  în sensul ca art. 1 alin. 1 si art. 2 lit. b) din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretate în sensul ca directiva se aplica unui contract […]

ANPC nu susține modificarea Legii privind clauzele abuzive

28 septembrie 2015 Fără categorie

In cadrul Comisiei Juridice, de Disciplina si Imunitati din cadrul Camerei Deputatilor, se afla in dezbatere Proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii nr.193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori (PLx 672/2013). Potrivit unui comunicat […]

Lipsa calităţii de consumator a fidejusorului

14 august 2015 Drept Civil Jurisprudenta

Nu pot avea calitatea de consumatori fidejusorii care nu sunt părţi în contractul de credit încheiat, ci doar şi-au asumat obligaţia de garantare a creditului ce i-a fost acordat persoanei juridice. Tribunalul reţine că, în mod expres dispoziţiile art. 2 […]

Clauze contractuale mai clare la închirierea de autovehicule

16 iulie 2015 Business UE

Începând cu această lună, în cazul închirierii de autovehicule, cetățenii europeni vor beneficia de clauze contractuale mai clare cu privire la politicile în domeniul asigurărilor și la opțiunile de realimentare a rezervorului, de o rezolvare mai echitabilă a despăgubirilor pentru […]