Recuperarea TVA în cazul creanțelor neîncasate

***Autori: Alex Milcev, Partener – Liderul Departamentului de Asistenţă Fiscală și Juridică și Costin Manta, Senior Manager – Departamentul de Asistență Fiscală și Juridică, EY România*** Creanțele neîncasate reprezintă, fără îndoială, o povară pentru companiile din România. Dincolo de riscurile […]

CJUE. Notarii din Croația, atunci când acționează în cadrul procedurilor de executare silită în temeiul unui „înscris constatator al creanței”, nu pot fi calificați drept „instanță”

9 martie 2017 UE

CJUE: Notarii din Croația, atunci când acționează în cadrul procedurilor de executare silită în temeiul unui „înscris constatator al creanței”, nu pot fi calificați drept „instanță” nici în sensul Regulamentului privind titlul executoriu european, nici în vederea aplicării Regulamentului privind […]

Ordonanță de plată. Lipsa întâmpinării debitorului

10 februarie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Instanța apreciază că nu se impune aplicarea dispozițiilor art. 1019 alin. 3 C.pr.civ., potrivit cărora nedepunerea întâmpinării poate fi considerată ca o recunoaștere a pretențiilor creditorului. Astfel, în primul rând, instanța reține că dispozițiile anterior menționate conferă doar posibilitatea de […]

Acțiune pauliană. Cerința anteriorității creanței

28 decembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit prevederilor art.975 C.Civ.[art. 1562 și urm. NCC], creditorii pot în nume personal, să atace actele viclene, făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor. Cerința anteriorității creanței creditoarei în raport de actul fraudulos atacat nu este imperativă. După cum a […]

Condițiile pentru instituirea sechestrului asigurător

21 noiembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Cererea de sechestru presupune afirmarea unei creanţe împotriva persoanei care stă în judecată ca debitor , constatată (sau nu) printr-un act scris. Actul scris, în accepţiunea art. 953 Cod procedură civilă, reprezintă actul constatator al creanţei din cuprinsul căruia trebuie […]