Acțiune pauliană. Cerința anteriorității creanței

28 decembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit prevederilor art.975 C.Civ.[art. 1562 și urm. NCC], creditorii pot în nume personal, să atace actele viclene, făcute de debitor în prejudiciul drepturilor lor. Cerința anteriorității creanței creditoarei în raport de actul fraudulos atacat nu este imperativă. După cum a […]

Legea privind darea în plată a fost trimisă pentru promulgare

25 aprilie 2016 Noutati legislative

Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite a fost trimisă Președintelui României pentru promulgare. Legea: se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor […]

Reglementarea activității de recuperare debite

7 aprilie 2016 Noutati legislative

La Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere Propunerea legislativă privind activitatea de recuperare debite prin care se urmărește reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de prestare a serviciilor de recuperare debite, precum şi cerinţele de informare privind activitatea de […]