Acordarea cheltuielilor de judecată. Culpa procesuală

30 aprilie 2020 Drept Civil Jurisprudenta

”Dispoziţiile art. 453 cod proc. civilă se fundamentează pe ideea generală de culpă a părţii care a pierdut procesul şi care, prin soluţia dispusă de către instanţa de judecată, a creat părţii câştigătoare un prejudiciu determinat, constând în suportarea cheltuielilor […]

Cheltuieli de judecată. Culpa procesuală

11 august 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Reclamanţii se află în culpă procesuală şi atunci când cererea de chemare în judecată a fost respinsă pentru lipsa calităţii procesuale pasive sau când acţiunea a fost anulată ca netimbrată, pârâţii fiind atraşi în continuare în litigiu până la soluţionarea […]