Condițiile intentării acțiunii oblice

17 august 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit art. 1560 din Codul civil ” (1) Creditorul a cărui creanță este certă și exigibilă poate să exercite drepturile și acțiunile debitorului atunci când acesta, în prejudiciul creditorului, refuză sau neglijează să le exercite. (2) Creditorul nu va putea […]

Legea privind darea în plată a fost trimisă pentru promulgare

25 aprilie 2016 Noutati legislative

Legea privind darea în plată a unor bunuri imobile în vederea stingerii obligaţiilor asumate prin credite a fost trimisă Președintelui României pentru promulgare. Legea: se aplică raporturilor juridice dintre consumatori şi instituţiile de credit, instituţiile financiare nebancare sau cesionarii creanţelor […]

Reglementarea activității de recuperare debite

7 aprilie 2016 Noutati legislative

La Senat (prima Cameră sesizată) se află înregistrată pentru dezbatere Propunerea legislativă privind activitatea de recuperare debite prin care se urmărește reglementarea condiţiilor de acces la activitatea de prestare a serviciilor de recuperare debite, precum şi cerinţele de informare privind activitatea de […]

Prevederi stricte privind activitatea de colectare a creanțelor

27 august 2015 Business

Asociaţia de Management al Creanţelor Comerciale – AMCC a elaborat Codul de Conduită pentru companiile specializate în colectarea creanțelor. Pentru a elimina controversele publicului larg cu privire la procedurile de colectare a creanţelor, reprezentanţii AMCC asigură pe această cale, că […]