Sancțiunea nerespectării termenelor judecătoreşti

1 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

În temeiul art. 185 C.proc.civ., decăderea intervine și pentru nerespectarea unui termen judecătoresc. Astfel, spre deosebire de reglementarea anterioară (art. 103 alin. 1 din vechiul C.proc.civ.) care făcea trimitere explicită la nerespectarea termenelor legale, art. 185 din noul C.proc.civ. prevede […]