Formularul 600 va putea fi depus până la 15 aprilie 2018

31 ianuarie 2018 Noutati legislative

Formularul 600 – Declarația privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate – va putea fi depus până la 15 […]

Din 2018, anumite declarații fiscale se vor depune doar online

8 august 2017 Noutati legislative

Începând cu declararea obligațiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2018, următoarele declarații se vor transmite, obligatoriu, electronic, prin intermediul internetului, pe site-ul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală: 100 „Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat” 101 „Declaraţie privind impozitul […]

ANAF propune modificarea formularului 010

ANAF propune introducerea în formularul 010 „Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică”, a informațiilor referitoare la organizarea și conducerea contabilității contribuabililor pe bază de contracte de prestări servicii […]