MAI. Întrebări și răspunsuri privind starea de alertă

18 mai 2020 Drept Civil

Cum se definește zona metropolitană în interiorul căreia cetățenii nu au nevoie de declarație pe propria răspundere pentru a se deplasa ? Sunt considerate ca făcând parte din zona metropolitană localitățile aflate pe o rază de până la 30 de […]

Declarații false date la OCPI. Consecințe juridice

15 august 2016 Drept Penal Jurisprudenta

”În aprecierea Curții, declarațiile pe propria răspundere date la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară nu fac parte dintre declarațiile ce au însușirea de a produce, potrivit legii, consecințe juridice în sensul textului legal ce incriminează falsul în declarații. În […]