Demisie fără indicarea termenului de preaviz

3 ianuarie 2017 Jurisprudenta

Chiar dacă cererea de demisie nu menţionează termenul de preaviz, acesta este cel prevăzut de contractul individual de muncă, astfel încât, în temeiul art. 81 alin. (7) din Codul muncii, contractul individual de muncă încheiat între părţi încetează la data […]

Anulare demisie. Consimțământ viciat la momentul demisionării

19 august 2015 Jurisprudenta

Instanţa a reţinut că prin cererea olografă înregistrată în evidenţele intimatei sub nr. 5x/0x.0x.2013, contestatoarea şi-a dat demisia, începând cu data de 1x.0x.2013, iar prin cererea înregistrată în evidenţele intimatei sub nr. 6x/1x.0x.2013, a arătat că renunţă la demisie, întrucât […]