Denunțarea unilaterală a contractului pe perioadă nedeterminată

17 ianuarie 2020 Drept Civil

Potrivit disp. art. 1276 N.C.civ. Denunţarea unilaterală: (1) Dacă dreptul de a denunţa contractul este recunoscut uneia dintre părţi, acesta poate fi exercitat atât timp cât executarea contractului nu a început.(2) În contractele cu executare succesivă sau continuă, acest drept […]

Rezilierea unilaterală. Condiții

1 ianuarie 2020 Drept Civil Jurisprudenta

Pentru a se putea dispune rezilierea (…), fie că este vorba de reziliere judiciară fie că este vorba de reziliere extrajudiciară, trebuie să fie îndeplinite condițiile legale specifice, nefiind suficientă o simplă manifestare de „opțiune” în acest sens din partea […]

Denunțarea unilaterală a clauzei de neconcurență

28 octombrie 2015 Jurisprudenta

Includerea în contractul individual de muncă a unei clauze de neconcurenţă dă naştere la drepturi şi obligaţii reciproce în sarcina ambelor părţi şi cum aceasta este rezultatul negocierii dintre angajator şi angajat, este evident că şi revocarea ei trebuie să […]

Efectele tacitei relocatiuni asupra clauzei penale

6 noiembrie 2014 Drept Civil Jurisprudenta

Încheierea unor acte adiţionale de prelungire a duratei locaţiunii nu împiedică prelungirea contractului prin tacita relocaţiune, dacă, la încetarea perioadei din ultimul act adiţional, locatorul nu îşi manifestă în mod clar voinţa juridică de a împiedica tacita relocaţiune. Astfel, cât […]