Group 1

Despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin divorț

13 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Tribunalul Iași a obligat un bărbat să plătească fostei soții despăgubiri de 35.000 de lei pentru suferința morală produsă acesteia prin desfacerea căsătoriei. Extras din considerentele deciziei: ”Reclamanta-pârâtă a invocat faptul că pârâtul i-a cauzat un prejudiciul moral prin acţiunile […]

Justițiabilii nu pot formula acțiune civilă în despăgubiri împotriva judecătorilor pentru erorile judiciare săvârșite în procesele civile

3 august 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Potrivit reglementării actuale, răspunderea civilă a judecătorului este subsidiară și indirectă, iar justițiabilii nu pot formula acțiune civilă în despăgubiri împotriva judecătorului, context în care acțiunea directă împotriva judecătorului formulată de către persoana vătămată prin săvârșirea erorii judiciare este inadmisibilă. […]

Declarație de utilitate publică. Despăgubiri

2 noiembrie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Este adevărat că declaraţia de utilitate publică poate, de principiu, reprezenta o ingerinţă în dreptul de proprietate în condiţiile în care nu este urmată, într-un termen rezonabil, de exproprierea propriu-zisă, însă premisa constatării unei astfel de ingerinţe este aceea că […]