Calitatea de consumator a fideiusorului

16 iulie 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Prin Ordonanta pronuntata în data de 19 noiembrie 2015 în cauza C-74/15, CJUE s-a pronuntat  în sensul ca art. 1 alin. 1 si art. 2 lit. b) din Directiva 93/13/CEE trebuie interpretate în sensul ca directiva se aplica unui contract […]

În opinia avocatului general al CJUE, limitarea în timp a efectelor nulității clauzelor „prag”, introduse în contractele de credit ipotecar în Spania, este compatibilă cu dreptul Uniunii

13 iulie 2016 UE

În opinia avocatului general Mengozzi, limitarea în timp a efectelor nulității clauzelor „prag”, introduse în contractele de credit ipotecar în Spania, este compatibilă cu dreptul Uniunii. Implicaţiile macroeconomice legate de amploarea utilizării acestor clauze justifică, printre altele, această limitare, anunță CJUE într-un comunicat: În […]

CJUE. Aprecierea caracterului abuziv al clauzelor în contractul de asigurare

24 aprilie 2015 UE

Articolul 4 alineatul (2) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că o clauză stipulată într‑un contract de asigurare și care urmărește să garanteze acoperirea plății […]

CJUE. Necompetența instanței sesizate cu o acțiune privind nevaliditatea unui contract de adeziune de a judeca cererea având ca obiect constatarea caracterului abuziv al unor clauze cuprinse în același contract

12 februarie 2015 UE

Articolul 7 alineatul (1) din Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei norme naționale de procedură în temeiul căreia o instanță locală […]

CJUE. Moderarea cuantumului dobânzilor în procedura de executare ipotecară

22 ianuarie 2015 UE

Articolul 6 alineatul (1) Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii trebuie interpretat în sensul că nu se opune unei dispoziții naționale în temeiul căreia instanța națională sesizată cu o procedură […]