CJUE: Regulamentul Roma III nu determină legea aplicabilă divorțurilor private

20 decembrie 2017 UE

Regulamentul Roma III nu determină legea aplicabilă divorțurilor private, decis CJUE în hotărârea pronunțată miercuri, 20 decembrie 2017, în cauza C-372/16, potrivit unui comunicat al instituției. Domnul Mamisch și doamna Sahyouni, care s-au căsătorit în Siria, locuiesc în prezent în Germania. […]

Despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin divorț

13 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Tribunalul Iași a obligat un bărbat să plătească fostei soții despăgubiri de 35.000 de lei pentru suferința morală produsă acesteia prin desfacerea căsătoriei. Extras din considerentele deciziei: ”Reclamanta-pârâtă a invocat faptul că pârâtul i-a cauzat un prejudiciul moral prin acţiunile […]

Divorțul nu poate face obiectul medierii

1 august 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Acțiunea prin care se urmărește consfințirea înțelegerii părților cuprinsă într-un acord de mediere, având ca obiect divorțul prin acordul soților, printr-o hotărâre judecătorească de expedient întemeiată pe dispozițiile art. 59 alin. (2) din Legea nr. 192/2006 nu este posibilă, întrucât […]

Convenţia Europeană nu garantează dreptul la divorţ

11 ianuarie 2017 CEDO

În hotărârea din 10 ianuarie 2017 în cauza Babiarz împotriva Poloniei (cererea nr. 1955/10), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cu 5 voturi la 2, a hotărât că nu au fost încălcate art. 8 și 12 din Convenție. Cauza privește refuzul […]