Formalismul excesiv al ANAF invalidat de Înalta Curte de Casație și Justiție. Lipsa rapoartelor de lucrări si existența unui departament propriu de vânzări nu influențează tratamentul fiscal al unor servicii suplimentare de vânzări

Rapoartele de lucrări nu sunt obligatorii, chiar dacă au fost prevăzute prin contract, în condițiile în care contribuabilul probează prin mijloace de probă efectivitatea prestării serviciilor, a stabilit Înalta Curte de Casație și Justiție. Decizia definitivă favorabilă a fost obținută […]

Noutăți privind refuzul dreptului de deducere a TVA

9 noiembrie 2017 Business

Agenții economici vor fi sancționați cu refuzul dreptului de deducere a TVA doar în cazul în care există probe că aceștia aveau informații certe despre activitatea firmelor evazioniste cu care au intrat în relații comerciale. Măsura care vine să modifice […]

Condițiile pentru deducerea TVA

Art. 145 alin. (2) Cod fiscal impune condiţia, pentru obţinerea deducerii taxei de către persoana impozabilă solicitantă, ca operaţiunile pentru care se solicită deducerea să vizeze bunurile sau serviciile care „sunt destinate utilizării în folosul operaţiunilor sale taxabile”. Utilizarea expresiei […]

Refuzul dreptului de deducere TVA aferentă unei tranzacţii intracomunitare pentru nereguli formale în documentele justificative

”Prin sentinţa nr.649 din 13 aprilie 2016, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, a fost respinsă excepţia lipsei calităţii procesuale pasive a intimatei Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Mehedinţi. A fost admisă acţiunea formulată de contestatoarea SC B SRL în contradictoriu cu […]

Drept de deducere TVA aferentă construcţiei aflată pe un teren pentru care contribuabilul nu deţine titlu valabil întocmit cu respectarea formalităţilor cerute de lege

”Prin sentinţa recurată, Tribunalul a admis cererea de chemare în judecată şi a dispus anularea deciziei nr. 154/2013 precum şi a deciziei de impunere nr. 1373/22.02.2013 emisă în baza raportului de inspecţie fiscală nr. 1372/22.02.2013. Recurentele au invocat, în esenţă, […]