CEDO. Protecția imaginii acuzatului în timpul procesului penal

21 septembrie 2017 CEDO

În hotărârea din 21 septembrie 2017 în cauza Axel Springer SE și RTL Television GmbH împotriva Germaniei (cererea nr. 51405/12), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, în unanimitate, a decis că nu a fost încălcat articolul 10 (libertatea de exprimare) din […]