AvP își exprimă îngrijorarea privind restrângerea libertății de exprimare și solicită GCS clarificări referitoare la închiderea mai multor site-uri

27 aprilie 2020 Drept Civil

Avocatul Poporului își exprimă îngrijorarea privind restrângerea libertății de exprimare și solicită Grupului de Comunicare Strategică clarificări referitoare la închiderea mai multor site-uri, potrivit unui comunicat. În perioada care a urmat instituirii stării de urgență pe teritoriul României, Avocatul Poporului […]

CEDO. Dreptul procurorului de a comunica informații

25 iunie 2019 CEDO

În Monitorul Oficial cu numărul 513 din 25 iunie 2019 a fost publicată hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cauza Brisc împotriva României din 11 decembrie 2018. În cauză, reclamantul s-a plâns că i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară […]

CEDO. Răspunderea civilă pentru defăimare vs. libertatea de exprimare

11 ianuarie 2019 CEDO

În hotărârea din 8 ianuarie 2019 în cauza Prunea împotriva României (cererea nr. 47881/11), Curtea Europeană a Drepturilor Omului, a hotărât că nu a fost încălcat art. 10 (libertatea de exprimare) din Convenție. Cauza privește răspunderea civilă pentru defăimare a […]

Libertatea de exprimare și satira

26 aprilie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

Nu este permis ca satira să conducă la mesaje jignitoare, la atacuri personale și gratuite. Extras din considerentele deciziei civile nr. 294 din 22 martie 2018 a Curții de Apel București: ”Libertatea de exprimare nu poate fi exercitată dincolo de […]